Airtronic D4

 

airtronicd4airtronicd4montairtronickontrol

Beskrivelse:

Airtronic 4000 watt dieselvarmer, indbygget i rustfri kasse. Forbrændingsluftlyddæmper, brændstofpumpe med gummiholder og filter, 9,5 m brændstofslange, 2 m lydisolering til brændstofslange, sikringsholder med sikring, kontaktfedt, manøvrepanel og ekstern temperaturregulering. 10 m kabel til manøvrepanel – 8 m kabel til brændstofpumpe – 10 m kabel, plus og minus (6mm) + diverse kabelsko, skruer m.m. Varmt og hyggeligt, hurtigt Varm luft er den hurtigste måde at opvarme en kold og fugtig kahyt/kabine. Eberspächer AIRTRONIC D4 Marine tørrer og opvarmer hurtigt med en behagelig varme. AIRTRONIC D4 transporterer ca. 185 kg/timen varm luft ind i båden. Det betyder, at en kahyt på ca. 6×3 m med 2 meters højde bliver fyldt med opvarmet luft på ca. 12 minutter. I virkeligheden bliver kahytten hurtigere varm og affugtet. Allerede efter et par minutter (længe før al kold luft er udskiftet) bliver kahytten varmere. Den fuldautomatiske effektregulering (stor/middel/lille/off) sørger ved hjælp af den elektroniske eksterne temperaturregulering for et altid behageligt klima om bord. Diesel er nemt, sikkert og rent. På grund af sit høje flammepunkt er diesel et meget sikkert brændstof. De fleste både har da også dieselmotor. Varmeren tager sit brændstof direkte fra bådens tank. Alle Eberspächer luftvarmere er baseret på Eberspächers eget forbrændingssystem, udviklet og forfinet igennem 50 år, og siden år 2000 med en nyudvikling, der giver forøget effekt og stærkt formindsket strømforbrug, især ved opstart. Brændstoftilførslen sker ved en elektronisk doseringspumpe, der sikrer den rigtige mængde brændstof, selv ved varierende modtryk, brændstofkvalitet, sugehøjde og –længde (ingen dyser og magnetventil). Forbrændingen er så god, at Eberspächer ligger langt under de tilladte grænseværdier for sodtal og kulilte. En Eberspächer skåner det miljø, man nyder til søs. Selvfølgelig er det hele dobbeltsikret elektronisk og mekanisk, samt godkendt af myndighederne.

[ultimatetables 30 /]

Ekstra luftdele

[ultimatetables 32 /]