Thruster beregning

Dimensionering af Jet-thruster til din båd – Sejlbåd – Motorbåd og Eksempel.
Vægten på båden vil have indflydelse på bådens acceleration når thrusteren anvendes. Der er derimod vindens kraft på båden, som thrusteren skal overvinde. Beregning foretages ud fra forskib (og til agterthruster benyttes normalt samme thrusterstørrelse). Til beregning anvendes vindkraft: Beaufort 6 (Hård vind: 10,8 – 13,8 m/sek).
Anbefalet thrusterkraft kan ved ekstreme forhold øges:

  • For meget tung båd med op til 10% større trykkraft.
  • Ved hyppig sejlads i meget strømfyldt og vindfølsom havn med op til 10% større trykkraft.

Se eksempel for motorbåd og for benyttede data nederst på siden.                                                                                                                                               (BEMÆRK: Programering efterlader et mindre blankt område efter tabeller)

.

Dimensionering af Jet-Thruster til sejlbåd.                                                                                                                            Ved sejlbåd dimensioneres ud fra skibets længde i dækshøjde og gennemsnitlig højde fra vand til dæk samt mastens højde. Ved påvirkning fra mast er taget højde for at mast er placeret nær ved skibets midtpunkt. Der ses bort fra forskibets overbygning over dæk, idet denne ofte er lille og godt afrundet for vindmodstand. I tabel indsættes i felter med rød skrift:

  • Bådens længde i dækshøjde (i meter)
  • Gennemsnitlig højde fra vandlinjen til dæk (i meter)
  • Tillæg for rig -> Mastehøjde (i meter) x faktor 0,2 (m2)

Se data for: JT-30 Jet Thruster – JT-38 Jet ThrusterJT-50 Jet ThrusterJT-70 Jet Thruster –   JT-90 Jet Thruster

Eller vælg JetThruster Single eller JetThruster Combi og se priser.  

.

Dimensionering af Jet-Thruster til motorbåd.
Ved motorbåd dimensioners ud fra skibets længde i dækshøjde og gennemsnitlig højde fra vand til dæk samt for forskibs overbygning over dæk. I tabel indsættes i felter med røde skrift:

  • Bådens længde i dækshøjde (i meter)
  • Gennemsnitlig højde fra vandlinjen til dæk (i meter)
  • Tillæg for rig -> Længde af forskibs overbygning over dæk fra start til bådens midterlinje (i meter) x Denne overbygnings gennemsnitlig højde over dæk (i meter) x faktor 0,8 (m2)

Se data for: JT-30 Jet Thruster – JT-38 Jet ThrusterJT-50 Jet ThrusterJT-70 Jet Thruster  – JT-90 Jet Thruster

Eller vælg JetThruster Single eller JetThruster Combi og se priser.  

.

Eksempel for motorbåd samt benyttede data.
En motorbåd har længden i dækshøjde på 7,1 meter og en gennemsnitlig højde over vandlinjen på 1,3 meter. Dæksoverbygningen er 1,7 meter fra båds midterlinje til for og 0,9 meter høj fra dæk til middelhøjde.
Dette indsættes i skemaet som:
Skibets længde overalt:    7,1 m
Gennemsnitlige højde over vandlinjen:   1,3 m
Tillæg for rig  i m²:   1,7 x 0,9 x 0,8 = 1,2 m²
beregningseksempel-ny
Tabellen viser, ved indsættelse af eksemplets data følgende:
Samlet vindareal:  10,4 m²
Anbefalede trykkraft ved:
5 Beaufort = 17,6 Kgf.
6 Beaufort = 29,3 Kgf.
7 Beaufort = 46,8 Kgf.
For de forskellige styrker på Beauforts vind skala får vi følgende trykkraft fra vinden (Kgf=kilogram tryk) pr. m²:
Bf 4 -> 2,2 Kgf/m²
Bf 5 -> 4,5 Kgf/m²
Bf 6 -> 7,5 Kgf/m²
Bf 7 -> 12,0 Kgf/m²
Se Beaufors skala: Klik her

(Beregningsformel for nødvendig thrust kraft ved “Beaufort 6”: 10,4 (m²) x 0,5 x 0,75 x 7,5 = 29,3 Kgf.)
I eksemplet får vi ved Beaufort 6 (Hård vind: 10,8 – 13,8 m/sek) en ønsket trykkraft på 29,3 Kgf.
Hvis båden ikke er ekstrem tung og havnen ikke er specielt strømfyldt, så kan vi vælge en JT30 thruster, som leverer en trykkraft på 30 Kgf.
Hvis båden er meget tung eller havnen er strømfyldt, så kan vi overveje at vælge en JT38 thruster, som leverer en trykkraft på 38 Kgf.
Hvis der skal dimensioners et Combi anlæg vil det også være en overvejelse værd, at vælge et lidt større anlæg, idet der her kan være et ønske om at bevæge både bov og hæk op mod vind og strøm.
Et Combi anlæg kan dog kun forventes at modvirke afdrift for enten bov eller hæk. I regneeksemplet kan en JT38 thruster antages at kunne sejle sidelæns i en vindstyrke på op til Beaufort 5 (Frisk vind: 8,0 – 10,7 m/sek), idet pumpens vandmængde skal levere til 2 dysser (i stedet for 1 dysse) og herved nedsættes trykkraften mere end halvdelen.
Hvis der ønskes at sejle sidelens i en vindstyrke på op til Beaufort 6, så skal der installeres 2 Single thrustere med én pumpe til hækken og én pumpe til boven. Et sådan anlæg kaldes et Dual-system.