Ekstra sikkerhedsudstyr

Indhold:                                                                                                                                                             Bærbar-VHF-radio til kaptajns redningsvest.                                                                                                         Bærbar nødsender til redningsvest.                                                                                                             “Dødmands-knap til Kaptajn, som stopper båd ved MOB (Kaptajn over bord).                                               5Kg-lod til ankersnor.

 

Bærbar VHF IC-M91D                                                                                                                                

Bærbar radio med støjreducering, DSC, GPS og Mand Over Bord (MOB) samt en intuitiv bruger menu, som gør betjrning af radioen nem og logisk. I bunden af skærmen vises menu-valget, der kan ændres ved brug af højre og venstre knappen.

Aktiv støjreduktion: Den indbyggede tovejs støjreduktiponsenhed reducerer baggrundsstøj med op til 90% og fporbedre både sende og modtage kvalitet.

Indbygget GPS: Det integrerede og meget følsomme GPS modul viser din aktuelle position og kan bruges til DSC opkald. Ved aktivering af MOB-funktionen gemmes positionen for ulykken.

DSC Funktion: Omfatter nødopkald, individuelt opkald, gruppeopkald, alle skibe opkald, hurtigt kald samt “test – opkald”.

Float’n Flash Funktion: Er radioen faldet overbord, så flyder den i overfladen og signalerer ved hjælp af et blinkende lys og hørbar alarm.

Højtaler: Den store højtaler leverer en tydelig lyd med en styrke på op til 700mW.

Det kan anbefales at fastmontere lader ved kortbord, så VHF radio altid oplades når landstføm tilføres samt at sy en elistik i kaptajnens oppustelige redningsvest, så den bærbar VHF radio altid er bæres af kaptajnen under sejlads.

dsc01172-1dsc01174

Bærbar  VHF IC-M91D                                               Bordlader BC-205 for VHF IC-M91D 

[ultimatetables 80 /]

 

EasyONE håndholdte AIS MOB (Mand Over Bord) enhed                                                   er lige til at benytte og kræver ingen registrering eller licens. 

Leveres med en indbygget automatudløser, som igangsætter udsendelserne af AIS nødsignaler. Enheden kan naturligvis også udløses manuelt. På grund af størrelsen kan easyONE indpasses i stort set alle eksisterende redningsveste idag. 

Nødsignal bliver vist på alt ECDIS udstyr og plottere som kan præsentere AIS nødsignaler, inden for normal VHF rækkevidde som normalt ikke er ringere end 7-8 sømil.

To LED lys gør anvendelse af enheden meget nem, hvilket selvsagt er en stor fordel i en nødsituation. Efter aktivering vil easyONE have batterikapacitet til at sende uafbrudt i mindst 36 timer.

Ved “Mand Over Bord” vil easyONE komme i kontakt med vand og blive udløst automatisk. Antennen vil udløses og enheden vil begynde at sende. easy One er lavet til at blive fastgjort til vesten via en wire, og enheden vil så flyde af sig selv ved siden af den nødstedte. Et kraftigt LED flash-lys gør visuel eftersøgning lettere.

Efter aktivering vil easyONE starte med at sende et fuldt AIS MOB nødsignal. Det indeholder senderens ID, nuværende GPS position samt beholden fart og kurs. Fordi at ID’et starter med ‘972…’ vil alle AIS modtagere inden for 7-8 sømil (ringe placeret modtagere og særlige forhold kan dog reducere den distance) identificerer nødsignalet.

Fordelen ved automatisk aktivering er:

 • Hvis vandet er koldt, kan en manuel udløsning være vanskelig, da afkøling af fingerne kan ske meget hurtigt.
 • I tilfælde af panik eller hvis den nødstedte er blevet slået bevidstløs
 • Børn kan i særdeleshed have fordel af automatikken

Data:

 • Fuld AIS MOB nødsignal (972…)
 • Alle AIS modtagere inden for rækkevidde vil se den nødstedtes GPS position, samt beholden fart og kurs.
 • Automatisk udløsning ved kontakt med vand (skal nedsænkes i vand – skumsprøjt o.lign vil ikke udløse senderen)
 • Over 1 Watt sendeffekt i mere end 36 timer
 • Kraftigt LED flash light til næsignalering i mørke
 • Lille og let håndholdt enhed
 • Flyder
 • Kræver ingen licens eller registrering
 • Kan benyttes i alle automatisk udløste redningsveste

[ultimatetables 62 /]

 

Dødmandsknap, som stopper båd ved “Mand Over Bord”

WiMEA Trådløs dødmandskontakt                                                                                                                  Sende-enhed, WiMEA, monteres i skib (midtskibs) nær ved manøvreplads og tilsluttes skibets 12 Volt system. Armbånd med batteri (Armbånd med FOB) tages på styrmands arm.                                               Før sejlads tændes sender og armbånd ”parres” til sender. Herefter melder systemet klar og motor kan startes.                                                                                                                                                                 Hvis styrmand falder i vandet (eller kommer mere end 10 meter fra sender) så udløser dødmandsknappen og motoren stoppes.

JT Security Unit til Autopilot, skibslys og horn                                                                                               Til JT Security Unit tilsluttes WiMEA dødmandskontakt, og herfra formindles til stop af motor, stop af autopilot, start af sos-signal med sejler-lys, start af sos-signal med motor-lys og start af sos-signal med horn.                                                                                                                                                                   Med denne enhed har du mulighed for at stoppe motoren ved fire funktioner: afbryd plus, slut plus, afbryd minus, slut minus. JetThruster Danmark er behjælpelig med af klarlægge hvordan din motor stoppes. Har du en ældre motor med ventil-lødt-stop, så kan JetThruster Danmark levere en aktuator, som kan trække i stopknappen.                                                                                                                             På en sejlbåd, hjælper det ikke noget at stoppe motoren når der sejles for sejl. Her vil Security Unit stoppe autopilot, så skibet drejer op i vinden og stopper (med af følge indkodet kurs). Benyttes rorpind-monteret autopilot, så kan JetThruster Danmark levere en aktuator, som ”skubber” autopilot fri af befæstigelsen i skibssiden. Og så vil skibet dreje op i vinden og stoppe.                                                       Samtidig med at skibet stopper vil JT Security Unit starte at sende SOS med skibets lys og horn.

JT Security Panel                                                                                                                                                   Ved skibets styreplads monteres et JT Security Panel. Her lyser en grøn diode når systemet er ”on”. Samme grønne diode-kontakt er også kontakt til skibets horn. En rød kontakt benyttes, når ”mand over bord” har startet nød-systemet og en ombordværende ønsker at stoppe nødsignalet og starte motoren. Den røde kontakt lyser når systemet ”overrules”.

JT Aktuator for ventilløft                                                                                                                                       Nogle dieselmotorer stoppes ved at trække i ventilløfteren. Ved sådanne motorer kan leveres en aktuator, som fastgøres i lige linje væk fra ventilløfteren og en stålvejer forbindes til ventilløfteren.                                                                             

 JT Aktuator for Rorpind-autopilot                                                                                                                       ved mindre sejl og motorbåde er roret ofte styret via en ror-pind. Her vil en autopilot være fastmonteret i skibssiden og en linear arm drejer rorpinden i henhold til programmeret sejlretning. ved sådant en anlæg kan JetThruister Danmark leverer en aktuator, som ved MOB vil frigøre Autopilot’en i skibssiden, hvorefter skibet vil dreje op i vinden og stoppe.

dsc01176-1dsc01154mob-security-unitdsc01175-1

WiMEA kontakt i båd     WiMEA kontakt og armbånd       JT Security Unit                 JT Security Panel   

[ultimatetables 81 /]

 

5Kg-lod til ankersnor                                                                                                                                  

5 kg lod monteres med karabinhage til ankersnoren – og “fires” ud af ankersnoren, når ankeret er kastet. Dette for at holde ankersnoren tæt til bunden – for at sikre bedre befæstigelse af ankeret.

[ultimatetables 63 /]