Elektrisk styring af alle søventiler i skibet

JetThruster Danmark har lanceret et system til elektrisk styring af alle søventiler i skibet.

Det er en kendt sag, at ikke alle sejlere husker at lukke søventilerne, når skibet forlades. Nogle søventiler er måske placeret på vanskeligt tilgængelige positioner. Nogle søventiler er så kritiske for funktionen, at f.eks. motoren kan brænde sammen, hvis søventilen fejlagtigt er lukket ved start af motoren. Derfor kan motorens søventil af sikkerhedsgrunde være konstant åben. At undlade at lukke søventiler når skibet forlades kan i værste tilfælde forårsage skibets undergang.

Der findes i dag systemer, som kan indikere søventilens position. Dette er et stykke af vejen, men sejleren skal stadig huske at lukke og åbne alle søventiler manuelt.

JetThruster Danmark leverer et system til elektrisk styring af op til otte søventiler. Systemet består af en styreboks, som tilføres 12 volt spænding fra skibets el-system (eventuelt via en on/off kontakt fra el-panelet).Ventil-styreboks

På styreboksen aktiveres on/off switchen og rød lys fra 8 dioder indikerer, at alle søventiler er lukkede. Hvis én af dioderne ikke lyser, så er der noget galt med denne søventil (f.eks. kabel knækket, søventil blokeret eller andet havari).

På styreboksen aktiveres open(close) switsen hvorefter 8 grønne lysende dioder viser ”kraftig grøn = positionstrøm til åbning af alle søventiler”. Når hver ventil er kørt til åben-position vil aktuatoren på ventilen afbryde strømmen. Herefter vil dioden ved ”åben” lyse almindelig og dermed indikere, at ventilen er åben og at ventilfunktion og elektrisk forbindelse er intakt. Herefter kan on/off switsen afbrydes (så disse lysende dioder ikke forstyrrer).

Når ventiler skal lukkes, så aktiveres on/off switsen og de lysende dioder ved ”open” indikerer, at alle ventiler er åbne. Nu aktiveres ”close” switsen og alle dioder vil lyse kraftigt rød ved ”close” indtil alle ventiler er lukkede, hvorefter dioderne lyser almindeligt, hvilket indikerer at alle ventiler er lukkede samt at ventilfunktioner og el-forbindelser er intakte.

Systemet kan styre søventiler ved to forbundne ledninger. Konstant +/- strøm vil åbne ventilen og ventilen afbryder strømmen, når ventilen er helt åben. Konstant -/+ strøm vil lukke ventilen og ventilen afbryder strømmen, når ventilen er helt lukket.

JetThruster Danmark levere Trudesign kugleventiler med påmonteret aksial-aktuator i størrelserne ½”, ¾” 1”, 1½” og 2”. Ventil og aktuator er fremstillet i komposit materiale, hvilket gør dem velegnet til sø-miljø.El-ventil

JetThruster Danmark levere ABO Butterfly ventiler med monteret dreje-aktuator i størrelserne 3”og 4”. Ventilerne er fremstillet i GG25 støbejern med EPDM inderkerne, rustfri ”spade”, rustfri indløb og rustfri udløb (kvalitet 316), hvilket gør dem velegnet til sø-miljø.Butterfly-ventil