Beneteau 373

Velkommen til Projekt ELENA.
ELENA er vores egen sejlbåd, som er en Beneteau Oceanis 373 Clipper fra 2006 på 37 fod.

Båden har fået installeret en JT-50 Combi løsning, som sætter os i stand til, at manøvrere sikkert ind og ud af havn i stærk sidevind. I fanebladet “Om os“, kan du læse lidt om, hvorfor vi har valgt at installere en JetThruster.

På denne side beskriver vi projektforløbet i tekst og billeder.

Foreløbig plan

 •  Uge 27/2012: Løsningen dimensioneres på baggrund af opmålinger i båden.
 •  Uge 28/2012: Delene bestilles hos producenten i Holland.
 •  Uge 29/2012: Delene leveres personligt af Pieter Cats fra Holland Marine Parts til vores adresse i Dragør. I forbindelse med leveancen gennemgås den planlagte installation i båden med Pieter, for at sikre, at vi gennemfører installationen i henhold til producentens specifikationer.Pieter Cats
 •   Uge 30-32:Vi monterer alt indenbords og klargør til værftopholdet i Korsør. Vi regner ikke med at kommende installationer skal tage 2 uger, – men da det er vores første installation, vil vi gerne tage os god tid 🙂

  Testopstilling af pumpe og batterier i bagbord sofa.
  Batterierne prøveopstilles i kistebænken ved siden af pumpen
Vandindtag prøveopstilles

 •   Uge 33: Sejlads til Korsør og landtagning på bedding i Fiskerihavnen.

  På bedding i Korsør. Masten beholdes på
 •  Uge 34: Montering af skroggennemføringer.
60 mm vandret udboring til forreste Jet-dysser
Området omkring udboring afslibes inden montage af dysse
Dysse monteres
Den rustfrie dysse males med bundmaling for at undgå begroning

Agterste dysse-huller udbores og tilslibes. Vi anvender dysser med en flangevinkel på 55 grader.

Dyssen er monteret således at jetstrålen “skydes” vandret ud og vinkelret på bådens diamentralplan.
Den rustfrie dysse behandles med bundmaling for at forebygge begroning.
 • Uge 34: Færdig montering af slanger m.m.
Forreste dysser monteres med fittings og slanger under forreste dobbeltkøje.
Agter-dysser monteres med fittings og slanger under køjen i agterkabinen.
Vandindtag monteres og tilsluttes pumpen med Lloyds-klasset slange.
Lloyds-klassede slanger monteres på pumpens trykside og føres til 3-gangsventiler for og agter.

Uge 34: Færdiggørelse af el-installation

Batterier, automatisk seriel/parallel omskifter, hovedsikring og laderelæ monteres med kabler der har påklemt kabelsko beskyttet med krympefleks.
Dobbelt joystik og afbryder monteret i styrekonsol.

Uge 35: Sejlads til hjemhavn.

Uge 41: Klar til demosejladser med interesserede sejlere.