El-Radier aktuator

Elektrisk søventil
i komposit med 12 volt lineær aktuator i søbestandig komposit og miljøsikret elektronik. Ved strømsvigt kan håndtag frigøres via en split og ventil betjenes manuelt.  
Nr.               Betegnelse                                   Pris DDK
E-1001         Elektrisk søventil 2”-50mm          3440,59
E-1002         Elektrisk søventil 1½”-36mm       3371,25
E-1003         Elektrisk søventil 1½”-32mm       3103,75
E-1004         Elektrisk søventil 11/4”-30mm    3065,00
E-1005         Elektrisk søventil 1”-25mm          2993,75
E-1006         Elektrisk søventil ¾”-18mm         2933,75
E-1007         Elektrisk Søventil ½”-13mm         2893,75
El-ventil

 

 

 

 

 

Styreboks for op til otte elektriske søventiler.
Indbygget i panel 80x80mm med to klemme til hver ventil og klemrække placeret på bagsiden. IP56. På forsiden noteres op til 8 ventiler (f.eks. MOTOR-KØLEVAND) og lys i grøn og rød diode viser ventilposition åben/lukket. Ventiler aktiveres på ”open/close” switchen, hvorefter dioder lyser kraftigt når ventilmotor kører og senere lyser almindeligt, når ventilposition er åben/lukket. Den svagt lysende diode er også indikation på at ventil er i rigtig position og at kablet til ventiler er intakt. 
Nr             Betegnelse                                           Pris DKK
E-1008      Elektrisk styreboks for 8 ventiler        2250,00
Ventil-styreboks

                                      

 

 

 

 

 

Styring for to elektriske søventiler (to søventil grupper).

Indbygget i IP56 lukket boks, 80x80x50mm med vandtætte kabelgennemføringer og klemrække i boksen. Ventiler styres af to-leder kabler. Open/close aktiveres af en ”push” kontakt eller af ”12 volt plus” fra f.eks. motor-power-on eller fra aktivering af elektrisk toilet.
Nr.             Betegnelse                                          Pris DKK
E-1009       Elektrisk styreboks for 2 ventiler       1450,00

Styring for en elektriske søventiler (en søventil gruppe).
Indbygget i IP56 lukket boks, 80x80x50mm med vandtætte kabelgennemføringer og klemrække i boksen. Ventil styres af to-leder kabler. Open/close aktiveres af en ”push” kontakt eller af ”12 volt plus” fra f.eks. motor-power-on eller fra aktivering af elektrisk toilet.
Nr.             Betegnelse                                         Pris DKK
E-1010       Elektrisk styreboks for 1 ventil          1250,00
El-boks       

 

 

 

 

 

Priser opdateret oktober 2015 

JetThruster Danmark har lanceret et system til elektrisk styring af alle søventiler i skibet.

Det er en kendt sag, at ikke alle sejlere husker at lukke søventilerne, når skibet forlades. Nogle søventiler er måske placeret på vanskeligt tilgængelige positioner. Nogle søventiler er så kritiske for funktionen, at f.eks. motoren kan brænde sammen, hvis søventilen fejlagtigt er lukket ved start af motoren. Derfor kan motorens søventil af sikkerhedsgrunde være konstant åben. At undlade at lukke søventiler når skibet forlades kan i værste tilfælde forårsage skibets undergang.

Der findes i dag systemer, som kan indikere søventilens position. Dette er et stykke af vejen, men sejleren skal stadig huske at lukke og åbne alle søventiler manuelt.

JetThruster Danmark leverer et system til elektrisk styring af op til otte søventiler. Systemet består af en styreboks, som tilføres 12 volt spænding fra skibets el-system (eventuelt via en on/off kontakt fra el-panelet).Ventil-styreboks

På styreboksen aktiveres on/off switchen og rød lys fra 8 dioder indikerer, at alle søventiler er lukkede. Hvis én af dioderne ikke lyser, så er der noget galt med denne søventil (f.eks. kabel knækket, søventil blokeret eller andet havari).

På styreboksen aktiveres open(close) switsen hvorefter 8 grønne lysende dioder viser ”kraftig grøn = positionstrøm til åbning af alle søventiler”. Når hver ventil er kørt til åben-position vil aktuatoren på ventilen afbryde strømmen. Herefter vil dioden ved ”åben” lyse almindelig og dermed indikere, at ventilen er åben og at ventilfunktion og elektrisk forbindelse er intakt. Herefter kan on/off switsen afbrydes (så disse lysende dioder ikke forstyrrer).

Når ventiler skal lukkes, så aktiveres on/off switsen og de lysende dioder ved ”open” indikerer, at alle ventiler er åbne. Nu aktiveres ”close” switsen og alle dioder vil lyse kraftigt rød ved ”close” indtil alle ventiler er lukkede, hvorefter dioderne lyser almindeligt, hvilket indikerer at alle ventiler er lukkede samt at ventilfunktioner og el-forbindelser er intakte.

Systemet kan styre søventiler ved to forbundne ledninger. Konstant +/- strøm vil åbne ventilen og ventilen afbryder strømmen, når ventilen er helt åben. Konstant -/+ strøm vil lukke ventilen og ventilen afbryder strømmen, når ventilen er helt lukket.

JetThruster Danmark levere Trudesign kugleventiler med påmonteret aksial-aktuator i størrelserne ½”, ¾” 1”, 1½” og 2”. Ventil og aktuator er fremstillet i komposit materiale, hvilket gør dem velegnet til sø-miljø.El-ventil

JetThruster Danmark levere ABO Butterfly ventiler med monteret dreje-aktuator i størrelserne 3”og 4”. Ventilerne er fremstillet i GG25 støbejern med EPDM inderkerne, rustfri ”spade”, rustfri indløb og rustfri udløb (kvalitet 316), hvilket gør dem velegnet til sø-miljø.Butterfly-ventil

Elektrisk styring af enkel eller to søventiler i skibet.
JetThruster Danmark har lanceret et system til elektrisk styring af en enkel eller to søventiler i skibet.

Hvis ikke alle søventiler ønskes styret samlet (alle åbne/alle lukkede), så kan specielle ventiler styres individuelt – f.eks ventil til motorkølevand eller ventil til toiletskyl.

Systemet består af en styreboks, som tilføres 12 volt spænding (plus og minus) fra skibets el-system (eventuelt via en on/off kontakt fra el-panelet). Systemet kan styre søventiler ved to forbundne ledninger. Konstant +/- strøm vil åbne ventilen og ventilen afbryder strømmen, når ventilen er helt åben. Konstant -/+ strøm vil lukke ventilen og ventilen afbryder strømmen, når ventilen er helt lukket.El-boksStyreboksen forbindes til en ”push switch”, hvis ventil skal åbnes samtidig med at der pumpes vand til toilet. Systemet kan også styres af 12 volt plus – f.eks fra ”power on til motor” eller fra ”aktivering af elektrisk toilet”. kontaktJetThruster Danmark levere Trudesign kugleventiler med påmonteret aksial-aktuator i størrelserne ½”, ¾” 1”, 1½” og 2”. Ventil og aktuator er fremstillet i komposit materiale, hvilket gør dem velegnet til sø-miljø.El-ventil

JetThruster Danmark levere ABO Butterfly ventiler med monteret dreje-aktuator i størrelserne 3”og 4”. Ventil er fremstillet i GG25 støbejern med EPDM inderkerne, rustfri ”spade”, rustfri indløb og rustfri udløb (kvalitet 316), hvilket gør den velegnet til sø-miljø.Butterfly-ventil